Xử lý gian lận Xếp hạng mùa 10/2016

Discussion in 'FIFA ONLINE 3' started by pe heo, Feb 7, 2017.

 1. pe heo New Member

  Xin chào các HLV,

  Các hành vi gian lận, đặc biệt là gian lận trong mode chơi Đấu Xếp hạng đã, đang và sẽ luôn bị xử phạt thích đáng để đảm bảo công bằng giữa người chơi với nhau.

  Trong mùa giải cuối cùng của năm 2016, BĐH vẫn phát hiện một số trường hợp cố tình sắp xếp đối thủ và tỉ số trận đấu để giành thứ hạng cao trong các chế độ 2vs2 và 3vs3. Nhóm các HLV này sẽ bị xử phạt vì hành vi gian lận của mình.

  Dưới đây là thông tin về các trường hợp gian lận Xếp hạng.

  *Lưu ý: Tất cả các tên HLV dưới đây đều là tên vào thời điểm khi Ban Điều Hành kiểm tra dữ liệu.

  -*-​

  Vi phạm Xếp hạng 2v2

  Nhóm 1


  HLV


  UID


  IP đăng nhập

  TinhSauThienThu


  247623202


  171.234.171.15

  171.228.81.96

  171.228.99.239

  171.228.72.52


  Khánh MaxT


  294281890


  117.3.116.156

  113.174.214.60

  14.176.198.244

  171.247.195.34


  Trãï½Þü½ReüŠ


  214146845


  171.228.81.96


  sukem2110


  207267088


  171.228.81.96


  NgocTraj91


  214146845


  171.228.81.96


  damphuong2


  207267088


  171.228.81.96


  caidet111111


  241673096


  171.247.195.34
  TinhSauThienThu đã ‘thu hoạch’ được rất nhiều điểm ở mùa giải thứ 10 này qua các hoạt động cố tình sắp xếp đối thủ để dễ dàng giành chiến thắng ở một loạt trận đấu.

  Dưới đây là ví dụ một số trận đấu của TinhSauThienThu và ‘đồng bọn’ trong ngày 11-12/12.


  Thời gian


  Tí số

  Đối thủ


  12/12/2016 13:30


  0-2


  Trãï½Þü½ReüŠ

  sukem2110

  NgocTraj91

  damphuong2

  caidet111111


  12/12/2016 13:38


  0-2


  12/12/2016 14:40


  0-2


  12/12/2016 14:49


  0-2


  12/12/2016 15:00


  0-2


  12/12/2016 15:10


  0-2


  12/12/2016 15:18


  0-2


  12/12/2016 15:26


  0-2


  12/11/2016 22:34


  0-2


  12/12/2016 13:46


  0-2


  12/12/2016 13:57


  0-3


  12/12/2016 14:05


  0-2


  12/12/2016 15:46


  0-2


  12/12/2016 15:54


  0-2


  12/12/2016 16:02


  0-2


  12/12/2016 16:11


  0-2


  12/11/2016 23:09


  0-1
  ***​

  Nhóm 2


  HLV


  UID

  IP đăng nhập


  Xin Em WL


  284531979


  113.174.214.60

  171.234.171.15

  116.100.49.148

  27.74.236.84

  171.228.72.52

  171.247.195.34

  171.224.123.187

  14.174.118.135


  » ÑLG· Šnipërs «


  294642457


  14.185.104.173

  171.234.171.15

  113.174.214.60

  14.165.182.63

  117.3.116.156

  113.160.239.205

  113.174.241.144

  14.165.176.145

  117.2.231.166


  Bắc Kiều Phong


  201946460


  117.3.116.156

  113.174.214.60


  Harlley


  177873287


  113.174.241.144

  14.165.176.145

  117.3.116.156


  KinhKhung102


  247631256


  113.176.194.110


  stinglz


  242259158


  117.3.116.156


  garandet


  242259268


  117.3.116.156


  CSvip1


  121180172


  14.165.176.145


  » Žeus Perirus


  177873287


  14.165.176.145


  đamezogiaoduc


  242259291


  117.3.116.156


  Di Du Di


  227530779


  113.22.54.91

  27.74.236.84


  Toansida1


  257001841


  117.3.116.156


  Ngokinh1223


  257001921


  117.3.116.156


  PakerXI


  296261286


  14.165.176.145


  300K 1 Em


  227531037


  113.176.194.110


  BatQuy999


  247630756


  113.176.194.110

  113.22.54.91

  27.74.236.84


  tranthanh1123


  257002789


  117.3.116.156
  Xin Em WL và » ÑLG· Šnipërs « cùng nhau leo rank với một loạt sự hỗ trợ ‘phi pháp’ của các tài khoản đã liệt kê bên trên.

  Dưới đây là một số bằng chứng về các trận đấu vi phạm của nhóm 2 này:


  Thời gian


  Tỉ số

  Đối thủ

  12/15/2016 20:28


  0-2


  Bắc Kiều Phong

  Harlley

  KinhKhung102

  stinglz

  garandet

  CSvip1

  » Žeus Perirus

  đamezogiaoduc

  Di Du Di

  Toansida1

  Ngokinh1223

  PakerXI

  300K 1 Em

  BatQuy999

  tranthanh1123

  12/15/2016 20:48


  0-2


  12/15/2016 21:03


  0-2


  12/9/2016 19:55


  0-1


  12/9/2016 20:04


  1-4


  12/6/2016 20:23


  0-5


  12/6/2016 20:49


  0-1


  12/15/2016 21:11


  0-2


  12/15/2016 21:21


  2-3


  12/6/2016 21:06


  0-2


  12/6/2016 21:14


  0-5


  12/6/2016 21:25


  0-2


  12/6/2016 21:33


  0-2


  12/6/2016 21:41


  0-1


  12/15/2016 21:33


  0-2
  ***​

  Nhóm 3


  HLV


  UID


  IP đăng nhập

  » Highbury «


  294642457


  14.185.104.173

  171.234.171.15

  113.174.214.60

  14.165.182.63

  117.3.116.156

  113.160.239.205

  113.174.241.144

  14.165.176.145

  113.160.238.255


  AFC KonTum


  247622811


  113.174.214.60

  113.176.194.110

  14.176.198.244


  Bắc Kiều Phong


  201946460


  113.174.214.60


  Harlley


  177873287


  113.174.241.144


  sukem2110


  207267088


  113.176.194.110


  Di Du Di


  227530779


  113.176.194.110

  27.74.236.84


  TinhTang004


  247637408  Toansida1


  257001841


  117.3.116.156


  Ngokinh1223


  257001921


  117.3.116.156


  300K 1 Em


  227531037


  27.74.236.84

  113.22.54.91


  tranthanh1123


  257002789


  117.3.116.156


  CSvip1


  121180172


  113.176.194.110


  WTFbot


  247637531


  113.176.194.110
  Nhóm này có nhiều thành viên đến từ nhóm 2 ở trên và cũng rất tích cực ‘tặng điểm’ Xếp hạng 2v2 cho » Highbury « và AFC KonTum. Dưới đây là một số trận đấu cho thấy dấu hiệu sai trái của nhóm 3 này.


  Thời gian


  Tỉ số

  Đối thủ


  12/17/2016 20:41


  0-2


  Bắc Kiều Phong

  Harlley

  sukem2110

  Di Du Di

  TinhTang004

  Toansida1

  Ngokinh1223

  300K 1 Em

  tranthanh1123

  CSvip1

  WTFbot


  12/17/2016 20:52


  0-2


  12/17/2016 21:02


  0-1


  12/10/2016 22:29


  0-2


  12/10/2016 22:45


  0-1


  12/10/2016 22:54


  0-1


  12/10/2016 23:57


  0-1


  12/6/2016 21:25


  0-2


  12/6/2016 21:33


  0-2


  12/6/2016 21:41


  0-1


  12/6/2016 21:52


  0-2


  12/6/2016 22:01


  0-2


  12/6/2016 22:09


  0-1


  12/10/2016 23:08


  0-1


  12/10/2016 23:19


  0-1


  12/10/2016 23:29


  0-2


  12/10/2016 23:37


  0-1
  ***​

  Nhóm 4


  HLV


  UID

  IP đăng nhập


  Nupa Kachi


  228985624


  113.174.214.60

  171.234.171.15

  117.3.116.156

  117.3.102.104

  113.176.207.144

  14.176.198.244

  27.74.236.84

  14.174.118.135


  » ÑLG· Šnipërs «


  294642457  Monkey


  179410024


  117.2.231.166

  117.2.233.247

  117.3.116.156

  113.176.194.110

  171.234.171.15


  CSvip1


  121180172


  113.174.214.60


  xekoxe1


  257003197


  14.185.104.173


  HupNheEm


  247627534


  113.174.241.144


  kirito2


  247635635


  117.3.116.156


  ip body


  247626927


  117.3.116.156


  Di Du Di


  227530779  Ko Can Thiet


  247638484


  113.176.194.110


  300K 1 Em


  227531037


  14.165.176.145


  PakerXI


  296261286


  14.165.176.145


  Cong Viet


  247638381


  113.176.194.110


  HoangDeDo


  227563931


  117.3.116.156


  dauxanh10


  247635554


  117.3.116.156


  redbox111


  257003394


  14.185.104.173


  Bắc Kiều Phong


  201946460


  171.234.171.15


  LzLamCko


  247627806


  113.174.241.144


  kirito2


  247635635


  117.3.116.156
  Các thành viên nhóm này cũng đã tổ chức nhiều trận đấu xếp hạng 2v2 để tăng điểm cho Nupa Kachi. Một số trận đấu chứng tỏ dấu hiệu vi phạm của nhóm này như sau:


  Thời gian


  Tỉ số

  Đối thủ


  12/21/2016 20:21


  0-2


  CSvip1

  xekoxe1

  HupNheEm

  kirito2

  ip body

  Di Du Di

  Ko Can Thiet

  300K 1 Em

  PakerXI

  Cong Viet

  HoangDeDo

  dauxanh10

  redbox111

  Bắc Kiều Phong

  LzLamCko

  kirito2


  12/21/2016 20:30


  0-1


  12/16/2016 20:06


  0-2


  12/16/2016 20:14


  0-1


  12/4/2016 22:26


  1-6


  12/4/2016 22:37


  0-2


  12/3/2016 20:06


  0-2


  12/10/2016 20:07


  0-2


  12/10/2016 20:15


  0-2


  12/10/2016 20:27


  0-1


  12/15/2016 21:57


  1-2


  12/10/2016 20:35


  0-2


  12/10/2016 20:48


  0-2


  12/4/2016 21:36


  0-5


  12/4/2016 21:44


  0-5


  12/4/2016 21:55


  0-2


  12/21/2016 20:41


  0-2


  12/21/2016 20:52


  0-2


  12/16/2016 20:22


  0-2


  12/16/2016 20:32


  0-2


  12/4/2016 22:07


  0-5


  12/4/2016 22:15


  0-1
  ***​

  Nhóm 5


  HLV


  UID


  IP đăng nhập

  id Bramen


  179410024


  117.2.231.166

  113.174.241.144

  117.3.116.156

  113.176.194.219

  171.234.171.15

  117.2.233.247

  171.251.6.207

  113.176.194.110


  3VN Lucky


  3VN Lucky


  117.2.231.166

  117.3.116.156

  171.234.171.15


  Di Du Di


  227530779


  113.174.214.60


  Toansida1


  257001841


  14.185.104.173


  khanhkhungvcl


  290817880


  171.232.168.227


  Harlley


  177873287


  113.160.239.205


  cunphat


  247631972


  117.3.116.156


  sukem2020


  247634919


  117.3.116.156


  300K 1 Em


  227531037


  113.174.214.60


  Ngokinh1223


  257001921


  14.185.104.173


  PakerXI


  296261286


  113.160.239.205


  KinhKhung102


  247631256


  113.176.194.110


  BatQuy999


  247630756


  113.176.194.110


  sukem2020


  247634919


  117.3.116.156


  sukem1010


  247635238


  117.3.116.156
  Ở nhóm này, id Bramen và 3VN Lucky là 2 HLV được những tài khoản còn lại “tặng” điểm nhiều nhất. Một số trận đấu là bằng chứng cho thấy ‘nghệ thuật dàn xếp” đối thủ của nhóm này như sau:


  Thời gian


  Tỉ số


  Đối thủ

  12/21/2016 19:41


  0-2


  Di Du Di

  Toansida1

  khanhkhungvcl

  Harlley

  cunphat

  sukem2020

  300K 1 Em

  Ngokinh1223

  PakerXI

  KinhKhung102

  BatQuy999

  sukem2020

  sukem1010


  12/21/2016 19:51


  0-1


  12/20/2016 20:00


  0-5


  12/14/2016 20:28


  0-2


  12/14/2016 20:36


  0-2


  12/4/2016 20:10


  0-5


  12/4/2016 20:18


  0-5


  12/4/2016 20:27


  0-2


  12/21/2016 19:59


  0-2


  12/21/2016 20:07


  0-1


  12/14/2016 20:44


  0-2


  12/14/2016 20:52


  0-2


  12/9/2016 20:09


  0-1


  12/9/2016 20:20


  0-1


  12/4/2016 20:37


  0-5


  12/4/2016 20:46


  0-5


  12/4/2016 20:57


  0-1
  ***​

  Vi phạm Xếp hạng 3v3

  Nhóm 6


  HLV


  UID

  IP đăng nhập


  ThánhBos VănTạo


  292850337


  115.75.160.114


  Durex Huy Bùi


  296677441


  14.174.155.165

  101.99.52.223

  14.174.113.202

  42.116.197.160

  14.174.113.44

  14.176.207.12

  14.175.128.96


  anh ju em


  286797181


  115.78.125.252


  CT GLXH12345


  296678565


  113.176.116.34


  »HFC« Than gio


  286796845


  115.78.125.252


  CatTeam GLXH


  296534504


  101.99.52.223


  »ProG«¶ìñhẢø


  227468181


  101.99.52.223


  Hiếu Cris KTK


  222058724


  115.75.160.114

  115.78.125.252


  fdasbkjdjbsad


  286797181


  115.78.125.252
  Các trận đấu giữa nhóm này đều nhặm mục tiêu tăng điểm bất hợp lý chủ yếu cho ThánhBos VănTạo. Bằng chứng về hoạt động sai trái của nhóm này thể hiện qua một số trận đấu dưới đây:


  Thời gian


  Tỉ số

  Đối thủ


  12/24/2016 17:42


  0-2


  »HFC« Than gio

  CatTeam GLXH

  »ProG«¶ìñhẢø

  Hiếu Cris KTK

  fdasbkjdjbsad


  12/24/2016 18:03


  0-2


  12/24/2016 18:11


  0-2


  12/24/2016 18:18


  0-2


  12/24/2016 18:26


  0-2


  12/24/2016 18:34


  0-2


  12/24/2016 18:41


  0-2


  12/24/2016 18:49


  0-1


  12/24/2016 18:59


  0-2


  12/24/2016 19:13


  0-2


  12/24/2016 19:23


  0-2


  12/24/2016 19:33


  2-3


  12/24/2016 19:41


  1-2


  12/24/2016 19:53


  0-2


  12/24/2016 20:03


  0-2


  12/24/2016 20:13


  0-2


  12/24/2016 20:21


  0-2


  12/24/2016 20:30


  0-2


  12/24/2016 20:38


  0-2


  12/24/2016 20:45


  1-2
  ***​

  Nhóm 7


  HLV


  UID

  IP đăng nhập


  »ProG« Šm£


  292850337


  115.78.125.252

  115.75.160.114


  Hiếu Cris KTK


  222058724


  123.28.88.39

  42.117.77.128

  42.112.152.237

  27.3.80.230

  112.197.177.125

  113.23.28.69


  »ProG« S2 Trinh


  293896130


  117.3.103.176

  171.231.134.39

  113.176.116.34


  »HFC« Than gio


  286796845


  115.78.125.252


  ProG ProG


  276653647


  113.176.116.34


  fdasbkjdjbsad


  286797181


  115.78.125.252


  anh ju em


  286797181


  115.75.160.112

  115.78.125.252


  »ProG«CCCC


  296677441


  14.175.128.96


  ProG ProG


  276653647


  113.176.116.34


  ProG¯Great Again


  293734218


  115.78.125.252


  »KTK« Hieu Cris


  222058724


  123.28.88.39


  Cty thien duong


  276653647


  113.176.116.34


  »ProG«CCCC


  296677441


  14.175.128.96

  101.99.52.223


  fdasbkjdjbsad


  286797181


  115.75.160.112

  115.78.125.252


  WB Giao Gịch


  293734218


  115.78.125.252
  Nhóm 7 thi đấu khá nhiều trận 3v3 để ‘tặng’ điểm Xếp hạng cho 3 thành viên đầu tiên, nhất là »ProG« Šm£. Một số trận đấu cho thấy sai phạm của nhóm 7 như sau:


  Thời gian


  Tỉ số

  Đối thủ


  12/6/2016 18:14


  0-2


  »HFC« Than gio

  ProG ProG

  fdasbkjdjbsad

  anh ju em

  »ProG«CCCC

  ProG ProG

  ProG¯Great Again

  »KTK« Hieu Cris

  Cty thien duong

  »ProG«CCCC

  fdasbkjdjbsad

  WB Giao Gịch


  12/6/2016 18:23


  0-2


  12/6/2016 18:55


  0-2


  12/6/2016 19:03


  0-2


  12/6/2016 19:12


  0-2


  12/6/2016 19:20


  0-2


  12/6/2016 20:12


  0-1


  12/6/2016 20:24


  0-1


  12/6/2016 19:29


  0-2


  12/6/2016 19:37


  0-2


  12/6/2016 19:47


  0-2


  12/6/2016 19:55


  0-2


  12/6/2016 20:03


  0-2
  ***​

  Hình thức xử phạt


  Những trường hợp vi phạm trên sẽ bị khóa tài khoản 6 tháng!

  *Lưu ý: Tất cả các tài khoản clone, tài khoản phụ có liên quan cũng sẽ bị khóa như tài khoản chính.

  BDH cũng sẽ tiến hành reset điểm các tài khoản trên, tránh ảnh hưởng đến việc trao quà cuối mùa cho các HLV khác!

  Về việc tăng hình phạt dành cho hành vi gian lận


  Có vẻ như hình phạt khá nặng nề là khóa tài khoản 6 tháng vẫn là chưa đủ để khiến những người chơi thiếu đạo đức xếp hạng này chùng tay! Nhiều người trong số các tài khoản gian lận vẫn tiếp tục có hành vi tái vi phạm bất chấp bị xử phạt nhiều lần.

  Vì thế, trong thời gian tới, chúng tôi đang cân nhắc việc tiếp tục tăng thêm hình phạt đối với tất cả các tài khoản gian lận xếp hạng trong thời gian tới. Vì thế, chúng tôi yêu cầu hãy tôn trọng luật chơi vì một FIFA Online 3 công bằng và văn minh hơn trước khi mọi thứ trở nên quá muộn!

  Mọi thắc mắc, khiếu nại hay xác minh về những thông tin trên, người chơi có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại trang hỗ trợ: http://hotro.garena.vn/ hoặc gọi điện thoại đến tổng đài CSKH 19001282 trong vòng 3 ngày kể từ thông báo này. Bất kỳ khiếu nại nào gửi đến sau 3 ngày đều sẽ không được giải quyết!

  Hy vọng các HLV sẽ ngày càng nâng cao ý thức thi đấu và tôn trọng người chơi khác trong chế độ Xếp hạng. Qua đó giảm thiểu được và cao hơn là xóa xổ những yếu tố gian lận, phi thể thao ra khỏi sân chơi lành mạnh EA SPORTS FIFA Online 3.

  Thay mặt BDH trò chơi

  Trân trọng

Share This Page